DN có dự án đầu tư thì khai thuế giá trị gia tăng thế nào?

DN có dự án đầu tư thì khai thuế giá trị gia tăng thế nào?

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư. Do đó, việc doanh nghiệp lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư, bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư phục vụ cho dự án phục vụ cho việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý là băn khoăn của nhiều kế toán. Bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp phần nào thắc mắc đó để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả.

Đối với dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp trực tiếp thì hồ sơ khai thuế gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC); Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Đối với dự án đầu tư tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì hồ sơ khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (Theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC); Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156); Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

thuế giá trị gia tăng

Thủ tục nộp hồ sơ khi dự án đầu tư chưa hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế:

Trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Doanh nghiệp sẽ bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

– Nếu doanh nghiệp thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì Ban Quản lý dự án / chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đặt dự án.

Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Nếu doanh nghiệp không thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh để quản lý trực tiếp dự án thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Nghị định 109 về xử phạt vận chuyển hàng hóa không có HĐ  

Tìm hiểu chức năng của thuế điện tử eTax

Thủ tục nộp hồ sơ khi dự án đầu tư đã hoạt động và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế:

– Cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có dự án đầu tư và phải thực hiện bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện thì việc kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư được thực hiện cùng với việc kê khai thuế GTGT của trụ sở chính.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *