Không bắt buộc phải lập hóa đơn trong những trường hợp nào?

Không bắt buộc phải lập hóa đơn trong những trường hợp nào?

Tại Điều 18 Thông tư 39/2014 đã quy định cụ thể về các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn. Do vậy, trong một số trường hợp đã được quy định cụ thể các doanh nghiệp có thể không cần phải lập hóa đơn. Có thể thấy, hóa đơn luôn là mảng có rất nhiều thông tin, quy định mà các kế toán cần phải nắm rõ để có thể triển khai công việc được tốt nhất. Ngoài những quy định về hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn, trong bài viết này sẽ nêu rõ các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn theo quy định.

Các trường hợp không phải lập hóa đơn được quy định bao gồm:

Thứ nhất: Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Thứ hai: Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Quy định về bảng kê các doanh nghiệp cần phải lưu ý: Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

lập hóa đơn

Nếu trong trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Thứ ba: Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Tuy nhiên, hiện tại cũng đã có những quy định mới nhất về hóa đơn, từ đây cũng có sự khác biệt trong việc lập hóa đơn. Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Gói gọn quy định về hóa đơn điện tử một cách dễ hiểu nhất 

Những trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Như vậy, đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì khi bán hàng hóa, dịch vụ có đơn giá dưới 200.000 đồng mỗi lần, doanh nghiệp vẫn phải lập hóa đơn và giao cho người mua.

Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và sử dụng theo quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định về việc lập hóa đơn giữa các quy định mới và cũ để có thể áp dụng triển khai thực hiện được đúng theo quy định.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn, sự khác biệt giữa việc lập hóa đơn theo quy định cũ và mới và thời hạn bắt buộc phải triển khai công việc theo quy định mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *