Nghị định 109 về xử phạt vận chuyển hàng hóa không có HĐ

Nghị định 109 về xử phạt vận chuyển hàng hóa không có HĐ

Theo quy định của pháp luật, bất kỳ hoạt động trao đổi, mua bán, giao dịch giữa hai bên: bên bán và bên mua mà có giá trị hàng hóa trao đổi lớn hơn hoặc bằng 200.000 đồng thì yêu cầu bắt buộc phải lập và giao hóa đơn cho bên mua. Chính bởi vậy, trong quá trình vận chuyển hàng hóa mà gặp công tác thanh tra, kiểm tra bất chợt, nếu không giao được ra hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 109 về xử phạt hóa đơn của Chính Phủ.
Theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc tạo, lập hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ, khi bán hàng hóa, bên bán phải lập và giao hóa đơn cho bên mua đối với hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên. Đối với hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng thì vẫn phải lập và giao hóa đơn khi bên mua có yêu cầu. Riêng đối với hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng thì phải có bảng kê bán lẻ hàng hóa. Cứ cuối mỗi ngày, các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ phải lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, có ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. 

Như vậy, khi vận chuyển hàng hóa trên đường đối với thì phải có hóa đơn. Nếu hàng hóa vận chuyển trên đường mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và phát hiện thiếu hóa đơn thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt khi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn
Theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, hàng hóa vận chuyển trên đường không đảm bảo theo đúng quy định về hóa đơn chứng từ hợp pháp, khi cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra mà phát hiện thiếu hóa đơn thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: 

a. Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

– Đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

– Đối với hành vi không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

b. Xử phạt về hành vi trốn thuế

– Xử phạt hành chính: phạt gấp từ 1 đến 3 lần tính trên số tiền thuế đối với người nộp thuế. Càng tái phạm nhiều lần và có tính nghiêm trọng thì mức phạt càng cao.
– Xử phạt hành chính bổ sung: Ngoài hình thức phạt tiền, người có hành vi vi phạm còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước.
Như vậy, doanh nghiệp cần cẩn trọng mang theo hóa đơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nhất là đối với hàng hóa có trị giá hơn 200.000 đồng. Có như vậy thì các hình thức xử phạt trên sẽ không xảy ra đối với doanh nghiệp.

https://nhatbaonoithat.com/tim-hieu-chuc-nang-cua-thue-dien-tu-etax/

https://nhatbaonoithat.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *