Những trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Những trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Theo công văn mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, 100% các doanh nghiệp sẽ sớm hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. Bên cạnh đó thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử cũng đang đến gần chính vì vậy, các thông tin về việc sử dụng hóa đơn đang khiến các doanh nghiệp quan tâm hơn bao giờ hết. Do đó, ngoài việc hướng dẫn các kế toán cách tra cứu tờ khai thuế đã nộp qua mạng, trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí theo quy định của pháp luật mới nhất.

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế không thu tiền đối với những đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau đây:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

hóa đơn điện tử

Các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang hình thức doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật.

Hộ, cá nhân kinh doanh không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng nếu sử dụng thì sẽ được hỗ trợ không thu phí và phải tuân thủ theo quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kể từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được miễn phí trong thời gian 12 tháng kể từ tháng bắt đầu áp dụng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính, trừ các doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu công nghiệp, công nghệ cao.

Một số trường hợp cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh nằm trong diện trên sẽ được Tổng cục Thuế trực tiếp hỗ trợ hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế miễn phí.

Như vậy, đã có quy định rõ ràng về các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí. Việc quy định các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí sẽ thúc đẩy các đối tượng tham gia sử dụng hóa đơn điện tử, hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ, cá nhân kinh doanh, thúc đẩy quá trình sớm xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng hóa đơn giấy.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí để có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách tốt nhất. Đối với các doanh nghiệp không nằm trong nhóm đối tượng này thì vẫn thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử qua các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử. Lựa chọn các gói hóa đơn, các nhà cung cấp hóa đơn chất lượng, uy tín để cùng doanh nghiệp phát triển. Hiện nay Tổng cục Thuế cũng đã cập nhật danh sách các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn và hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *